Varovanje okolja, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Varstvo okolja


Naloge varstva okolja so:


Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Duplek
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktne osebe: Alenka KORPAR , mag. Zdenka BEZJAK, Minja VUČINIĆ, Maja GEČ  

Projektno delo

V projekt »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza« so vključene občine Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Starše in Mestna občina Ptuj.

Projekt je namenjen zaščiti podzemnih voda, odvodnji in čiščenju odpadnih vod ter oskrbi z vodo. Vključen je v regionalni razvojni program Podravske regije kot tudi v Nacionalni strateški okvir za okolje.

Glavni cilji projekta so:

Po zaključku tega projekta in nadgradnji v II. fazi, v kateri bosta vključeni zraven Mestne občine Ptuj še občini Markovci in Gorišnica, ne bo več neposrednih izpustov neočiščene odpadne vode, pričakuje se bistveno izboljšanje kakovosti tako podzemnih kot površinskih voda ter pozitiven učinek na reko Dravo, ki je glavna prejemnica odplak, z obnovo vodovoda pa se pričakuje občutno zmanjšanje vodnih izgub v distribucijskem sistemu.

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Gorišnica
 • Kidričevo
 • Starše
 • MO Ptuj
   
Kontaktna oseba: Minja VUČINIĆ