Občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Povezava do pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

2. Politika zasebnosti

Povezava do politike zasebnosti spletnih strani

3. Pravilnik o piškotkih

Povezava do pravilnika o piškotkih

4. Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Povezava do obvestila o obdelavi osebnih podatkov

5. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Povezava do pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

6. Vloge in obrazci na spletni strani, ki vsebujejo osebne podatke

Ime vloge Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Rok hrambe osebnih podatkov Namen Pravna podlaga
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Hajdina Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom Pobuda za spremembo namembnosti zemjišča
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Markovci Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine Pobuda za spremembo namembnosti
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Videm Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine Pobuda za spremembo namembnosti
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom Pobuda za spremembo namembnosti zemjišča
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta MO Ptuj ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine Pobuda za spremembo namembnosti
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta Občine Dornava Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom Pobuda za spremembo namembnosti zemjišča
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve na območju Občine Videm ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve na območju Občine Juršinci Ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine pobuda za spremembo OPN
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju MO Ptuj ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Zahteva za izdajo lokacijske informacije ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine vloga za izdajo lokacijske informacije
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine vloga za izdajo potrdilo
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spremembo meje parcele ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine vloga za izdajo potrdila
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Vloga za izdajo dokazila po 139. členu ZUJF ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine vloga za izdajo dokazila
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Prijava kršitve ime in priimek, naslov, telefon Skladno s klasifikacijskim načrtom občine prijava kršitve
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES

7. Vloge povezane z upravljanjem osebnih podatkov

Ime vloge Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Rok hrambe osebnih podatkov Namen Pravna podlaga
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo.
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov.
v RSUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES