Dejavnosti SOU SP

Obrazci za občane

Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Obrazci pri graditvi objektov

  Priloga 9A(.xlsx, 27 Kb) Priloga 6(.xlsx, 33 Kb)
  Priloga 8A(.xlsx, 23 Kb)
  Priloga 9B(.xlsx, 19 Kb)
  Priloga 13C(.xlsx, 26 Kb) Priloga 6(.xlsx, 33 Kb)
  Priloga 16A(.xlsx, 24 Kb)
  Priloga 16B(.xlsx, 21 Kb)
  Priloga 20C(.xlsx, 33 Kb) Priloga 20A(.xlsx, 32 Kb) Priloga 20B(.xlsx, 29 Kb)

Obvestila SOU SP

E-Obvestila SOU SP

5. 7. 2024  |  JAVNI NATEČAJ

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

26. 6. 2024  |  JAVNI NATEČAJ

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

»Več obvestil