Komunalna inšpekcija, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo


Naloga občinske inšpekcije je nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino. Spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira, ter preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih.


Občinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so vezane na varovanje okolja.


Poudarek inšpekcijskega nadzora je predvsem na:

Vloge, pritožbe, pobude

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.


Vloge in pritožbe je mogoče podati direktno na sedež Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic, pisno, po telefonu in po e-pošti.


Uradne ure za stranke so v petek od 8.00 do 12.00 ure.


Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • Mestna občina Ptuj
Kontaktne osebe: mag. Olga FEKONJA, Sabina JUPIČ, Aleš LEŠNIK