Kontakti Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP


Kontakti


Splošno

direktorica SOU SP

Alenka KORPAR
telefon: 02 748 29 90
tajništvo SOU SP

Maja GEČ
telefon: 02 748 29 63
podsekretarka (za pomoč pri vodenju SOU SP)

mag. Zdenka BEZJAK
telefon: 02 748 29 29

Pravna služba

 

Mojca PIŠEK
telefon: 02 74 82 9 44
 

Vesna MARINIČ
telefon: 02 748 29 63
 

Tamara HABJANIČ
telefon: 02 748 29 63

 

 

Maja MEZGEC
telefon: 02 748 29 63
 

Tina PETOVAR
telefon: 02 748 29 14
 

Andreja ŠMIGOC
telefon: 02 748 29 63
 

Tatjana MURŠEK
telefon: 02 748 29 63
 

Maja PAHOR
telefon: 02 748 29 44
 

Jasmina POTRČ
telefon: 02 748 29 63

 

 

Martin KUKOVIČ
telefon: 02 748 29 63
 

Nina Majcen Ogrizek
telefon: 02 748 29 74
 

Merima ZEMUNOVIĆ
telefon: 02 748 29 71

Urejanje prostora

 

Danica HREN
telefon: 02 748 29 28
 

mag. Dejan ZOREC
telefon: 02 748 29 04
 

Robert ŠIMENKO
telefon: 02 748 29 93

 

Veselin ZATEZALO
telefon: 02 748 29 92
 

Urška JAMBROVIČ
telefon: 02 748 29 91
 

Mojca VANTUR
telefon: 02 748 29 43
 

Barbara F. ŽINKO
telefon: 02 748 29 24
 

Maja BOŽIČ
telefon: 02 748 29 89
 

Mag. Jelka Kolar
telefon: 02 748 29 02
 

Klara VURZER
telefon: 02 748 29 94
 

Tina KMETEC
telefon: 02 748 29 23
 Varstvo okolja

Varstvo okolja

Alenka KORPAR
telefon: 02 748 29 90
 

mag. Zdenka BEZJAK
telefon: 02 748 29 29
 

Minja VUČINIČ
telefon: 02 748 29 41
 

Maja GEČ
telefon: 02 748 29 63
 

Gordana ŠORI
telefon: 02 748 29 63
 

Eva JAZBEC
telefon: 02 748 29 63

Urejanje prometa

Bojana JEZA
telefon: 02 748 29 63
Ksenija GABROVEC
telefon: 02 748 29 65
Aleksander PIRŠ
telefon: 02 748 29 63
 

Karmen VESENJAK
telefon: 02 748 29 63

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo

mag. Olga FEKONJA
telefon: 02 748 28 81
Sabina JUPIČ
telefon: 02 748 28 80
Aleš LEŠNIK
telefon: 02 748 28 84

Občinsko redarstvo

vodja

Robert BRKIĆ
telefon: 02 748 29 84 dežurni telefon:
031 777 311


Natalija VRABL
telefon: 02 748 29 95

Notranja revizija

Mihaela STRELEC
telefon: 02 748 28 85
Klaudia PIŠEK
telefon: 02 748 28 82
Zvonko JANŽEKOVIČ
telefon: 02 748 28 83

Proračunsko računovodstvo

Monika FIRBAS
telefon: 02 748 29 63
Sonja CAFUTA
telefon: 02 748 29 35

Informatika

Mag. Edi KOZEL
telefon: 02 748 29 78
Miran ZIZEK
telefon: 02 748 29 57


Stopite v stik z nami