Urejanje prometa, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Urejanje prometa


Naloge urejanja prometa določajo zakoni, podzakonski predpisi ter na njihovi podlagi izdani občinski predpisi s področja javnih cest, cestnih priključkih n javne ceste ter prometne signalizacije in prometne opreme na cestah.   

Naloge urejanja prometa so:


  • Mestna občina Ptuj
  • Dornava
  • Zavrč
 
     

Kontaktna oseba: Bojana JEZA, Ksenija GABROVEC, Aleksander PIRŠ, Karmen VESENJAK