Obvestila Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Obvestila SOU SP

Objava prostega delovnega mesta - ponovno podaljšanje roka

10. 6. 2022 | OBJAVA

Spoštovani!
Kandidate obveščamo, da je rok za vložitev prijav na prosto delovno mesto SVETOVALEC, ki je bilo 18. 5. 2022 javno objavljeno na spletni strani Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (reg. št. OL78160), z rokom za vložitev prijav do 26. 5. 2022 (podaljšan rok do 10.6.2022), znova podaljšan.
Rok podaljšujemo in kandidati lahko vložijo prijave do vključno 25.6.2022.
Kandidatom, ki so prijave že oddali v prvotno postavljenem roku, le-teh ni potrebno oddajati ponovno.
Ostali pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta ostajajo nespremenjeni in so razvidni iz javne objave prostega delovnega mesta.
Lep pozdrav,
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju